Idéhistoriaämnets ”Herman Lindkvist”-effekt!

Nu är det dags för lite uppslutning! Skaparna av podradioserierna Människan och Maskinen och Kunskapens Träd, har nyligen lanserat en kickstarter för att finansiera ett tredje podradioprojekt: Myter och Mysterier

Under min studietid hade jag en väldigt stor glädje av det arbete som Per Johansson och Erik Schüldt har lagt ner. Serierna utforskar historiens olika tankar och idéer om vad det verkligen innebär att vara människa på ett enkelt men samtidigt utforskande sätt. I kunskapens träd är det idén om kunskap och dess relation till vår verklighet som står i centrum. Nu är det dags för myter och mysterier.

Med tanke på hur enkelt det är att sätta sig in i serierna på grund av deras skickligt utförda produktion, tror jag att en spridning av deras arbete och ett fortsatta uppmuntrande av deras verksamhet kan ge något som kanske påminner om idéhistoriens ”Herman Lindkvist”-effekt.

Vi vill ha fler studenter till idéhistorieämnet, men då behöver vi visa upp konkreta exempel på vad idéhistoriker kan göra och fundera över. Per och Erik gör just detta, och de förtjänar vårt stöd! Uppslutning bland idéhistorikerna. Ge dom en slant nu, det är bara 13 dagar kvar!

https://www.kickstarter.com/projects/myterochmysterier/myter-and-mysterier?ref=nav_search